Üdvözöljük a

Műszaki mérnökasszisztens képzés

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2019 Január >>
KeSzeCsüSzoVa
 123456
78910111213
14151617181920
21
222324252627
28293031   

Műszaki mérnökasszisztens képzés

Szerző: Berta Csaba | 2017. február 3.

Óbudai Egyetem

MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 MŰSZAKI MÉRNÖKASSZISZTENS

Az Óbudai Egyetemről

 

Az Óbudai Egyetem egy modern, sokszínű felsőoktatási intézmény: a tradicionális egyetemi létmódot meghaladó, újszerű oktatási módszereket alkalmazó, a gazdaság igényeire fókuszáló, gyakorlatorientált műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzést, magas színvonalú mérnöki alapképzést, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést és innovációt folytató intézmény.

Az Óbudai Egyetem hazánk második legnagyobb, döntő mértékben műszaki képzést folytató felsőoktatási intézménye, a gazdaság szereplőivel és a helyi közösségekkel szorosan együttműködve végzi oktató és kutató-fejlesztő tevékenységét.

Az Óbudai Egyetem képzései a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudást adnak. A diplomás hallgatóink több mint 50 %-a már a végzés időszakában munkahellyel rendelkezik.

 

Műszaki Felsőoktatási szakképzésről

 

A négy féléves felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint - elsősorban munkaadói igényekre alapozott - gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját.

A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben záróvizsgával fejezi be. A felsőoktatási szakképzésben kiállított oklevél jogszabályban meghatározottak módon munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

A végzett műszaki szakemberek képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

 

A képzési idő 4 félév: 3 félév elmélet + 1 félév szakmai gyakorlat. Tanórák száma az összes hallgatói tanulmányi munkaidőn belül a teljes idejű (nappali) képzésben 1722 óra: I-III. félévekben 1162 óra+IV. gyakorlati félévben 560 óra (összesen 30 kredit). Az oklevél megszerzésének feltétele 120 kredit teljesítése.

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

Felvételi a Műszaki Felsőoktatási szakképzésre

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése.

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni:

a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy

b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

c) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

 

A jelentkezők érettségi pontját az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani. A három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára legelőnyösebb.

 

A felsőoktatási szakképzésre az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 240 pontot.

 

Az Óbudai Egyetem által meghirdetett specializációk: gépészet, elektrotechnika-elektronika, könnyűipar, nyomdaipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás.

A sikeresen elvégzett felsőoktatási szakképzésben szerzett 30 kredit (15 elméleti 15 gyakorlati ismeret) továbbtanulás esetén a szakiránynak megfelelő besorolási szakra, így az Óbudai Egyetem gépészmérnöki, villamosmérnöki, könnyűipari, illetve környezetmérnöki alapképzési szakjára beszámítást nyer.

 

FOSZK Specializációk

 

Gépészet

Korunk ipara nem nélkülözheti a gépész ismeretek széleskörű alkalmazását. Az elmélet órák mellett gyakorlati órákon mélyítik el a hallgatók a tananyagot. A külső termelő üzemekbe már úgy kerülnek ki, hogy rövid betanítás után különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, karbantartási, üzemeltetési, folyamatirányítási munkavégzésre lesznek képesek önállóan.

 

Elektrotechnika-elektronika

A villamos szakmaterület az ipar egyik meghatározó része. Az e területen dolgozó kolléga a vállalat, az intézmény, a szervezet operatív szakmai vezetőjének közvetlen munkatársa. Feladataik közt elektronikai, méréstechnikai folyamatok felügyelete, szabályozástechnikai és villamos hálózati rendszerek üzemeltetése, diagnosztizálása és karbantartása szerepel. Alapvető gépészeti ismereteik révén együttműködnek e szakterület munkatársaival.

 

Könnyűipar

Az öltözködési kultúra életünk nélkülözhetetlen része. A könnyűipari specializáció tananyaga ezért elsősorban a divattermékek területére koncentrál.  Az elméleti módszerek gyakorlati megvalósítása az ipari partnereink termelő üzemeiben, míg a számítógépes gyártmánytervezés és gyártásszervezés az iparban is alkalmazott rendszerrel történik.

 

Nyomdaipar

A specializáció átfogja a nyomtatott kommunikáció hagyományos és a legkorszerűbb digitális világát. A hallgatók elsajátítják a nyomtatott termékek és egyes csomagolások alapvető tervezési módszereit. Megismerkednek a papírgyártás- és feldolgozás, a nyomtatás, valamint a csomagolástechnika legfontosabb anyagaival, technológiáival és gépi berendezéseivel.

 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás

A globális társadalmi-, gazdasági- és környezeti problémák kezeléséhez új szemlélet, "új típusú ember" szükséges. A környezetvédelem-vízgazdálkodás specializáción olyan szakemberek képzését valósítjuk meg, akik a környezetminőség-javítása, fenntartása és környezetkímélő üzemeltetése terén megfelelő alapismeretek és kompetenciák birtokosaivá válnak.