Üdvözöljük a

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodással

honlapján!

-

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodással

Szerző: Horváthné Szabó Zsuzsanna|

Változott az együttműködési megállapodás sablonja

 

Elkezdődött a 2017. évi nyári összefüggő szakmai gyakorlatok előkészítése.

 

A korábbi évekhez hasonlóan a tanulószerződéssel nem rendelkező tanulók esetében az összefüggő gyakorlat megszervezése együttműködési megállapodás keretében történik, amely a szakképző iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet között jön létre. A szervezet lehet szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, költségvetési szervként működő intézmény, vagy alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és a fenntartásukban működő intézmény.

 

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlatra kötelezően kifizetendő tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér 15 %-ának 1,3 szorosánál. A minimálbér 127.500 Ft-ra történő emelése miatt a pénzbeli juttatás összege 2017. évben 24.863 Ft/hó.

 

A pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár, heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része, 6.216 Ft/hét.

 

Az iskolai rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzésszervezése esetén a gyakorlati képzéssel teljesíthető a szakképzési hozzájárulás. A csökkentő tételnél figyelembe vehető alapnormatíva összegét minden évben a költségvetésről szóló törvény állapítja meg, 2017. évben ez az összeg 453 000 forint/fő/év. Az elszámolásnál figyelembe vehető normatíva összege egy napra kerül meghatározásra az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával, amely 453.000/130 = 3.485 Ft/tanuló/nap.

Előleg havonta tanulónként: gyakorlati napok száma × 3.485 Ft/tanuló/nap

Éves csökkentő tétel tanulónként: tárgyévi gyakorlati napok száma × 3.485/tanuló/nap

 

A törvényi változások miatt több pontban is módosult az együttműködési megállapodás sablonja:

  • Az együttműködési megállapodás és a függelék aláírásával kapcsolatban kiegészítésre került a lábjegyzet. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 56. § (1) bekezdése szerint a megállapodást a szakképző iskola  és a gyakorlati képzést folytató szervezeti köti, az aláíró a jogszabály szövegezése szerint csak a szakképző iskola lehet. Az NSZFH korábbi tájékoztatása szerint a gyakorlatban a szakképzési centrum főigazgatójának van aláírási jogköre, illetve ezt delegálhatja a szakképző iskola igazgatójának. A sablonon tehát a jogszabályi előírások miatt továbbra is az iskola szerepel, viszont az lesz az aláíró, akinek ezt a jogkört delegálták.
  • Az 1.1. táblázat „d” oszlopának lábjegyzete kiegészült az évfolyamonkénti óraszámok összetételének magyarázatával, azaz, hogy az iskola szakmai programjában meghatározott évfolyamonkénti óraszám az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámát is tartalmazza, ezért azt nem kell külön feltüntetni. Az adott együttműködési megállapodás keretében megszervezett gyakorlati képzés pontos idejét az 1.3. táblázat „j” oszlopa tartalmazza.
  • Az 1.3. táblázat „n” oszlopában a pénzbeli juttatásnál a heti mértéket kell feltüntetni.
  • Ugyanitt a „c” oszlopra vonatkozó lábjegyzetben feltüntetésre került a Szakképzési Hídprogramra vonatkozó, 2016. szeptember 1-jétől hatályos évfolyam-számozás.
  • A „b” oszlopban az iskolatípusnál megjelenik a szakgimnázium, mint új intézménytípus.