A Nógrád Megyei Békéltető Testület 2016. évi munkájáról

Békéltető testületünk 2000. áprilisi megalakulása óta a beérkezett fogyasztói panaszok évről évre emelkedő tendenciát mutattak, 2016. évben 115 jogvitában jártunk el.

 

A panaszok tárgyuk szerinti bontását illetően a 115 ügyből 53-nak volt szolgáltatás a tárgya, míg termékekhez kapcsolódóan 62 ügyet tárgyaltunk.

 

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyek a szolgáltatások széles skáláját ölelték fel. Így tárgyaltunk építőipari kivitelezésből, közúti személyszállításból, parkolási díjból, posta,- és távközlési szolgáltatásból eredő ügyeket. Foglalkoztunk továbbá valamennyi közüzemi szolgáltatási ágazathoz (távhő,- víz,- csatorna, hulladék, gáz és villamosenergia) kapcsolódó üggyel.

 

A termékek hibás teljesítéséből fakadó ügyek a termékek ugyancsak széles skáláját ölelték fel.

Testületünk elé kerültek lábbelikhez, építőipari termékhez, számítástechnikai-, és híradástechnikai eszközökhöz, háztartási és kerti gépekhez, látszerészeti és optikai eszközökhöz, valamint közúti jármű és járműalkatrészekhez, bútor és ékszer kategóriába tartozó ügyek.

 

Ezen panaszok közül még mindig kiemelendően magas a lábbelikkel és mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyek száma. A lábbelik kapcsán megjegyzendő, hogy a vállalkozások elfogult, sablonszerű szakértői véleményekre (Cipőkontroll Kft., Bimeo Kft., Kiss Béla) alapozva rutinszerűen utasítják el az egyébként megalapozott fogyasztói igényeket.

 

A hibás mobiltelefonok terén pedig azt a tényt kell kiemelni, hogy a vállalkozások a saját szakszervizük – elfogulatlannak szintén nem tekinthető – megállapításaira alapozzák elutasító álláspontjaikat.

 

A korábban nagy számban jelentkező és leginkább időskorú embereket érintő árubemutatókon, illetve utaztatásos árubemutatókon tapasztalható problémák száma - a jogszabályi szigorításnak és fokozottabb hatósági fellépésnek köszönhetően - minimálisra ( 1 ügy) csökkent.

 

Az eljárások eredményét illetően: 17 ügy zárult egyezséggel, 20 ajánlás született, míg 77 ügyben megszüntettük az eljárást. Kötelezésre a múlt évben 1 eseten került sor. A megszüntetésre került ügyeket illetően 6 esetben találtuk a kérelmet megalapozatlannak és 6 fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. 17 ügy kapcsán a fogyasztó visszavonta kérelmét, 12 esetben azért, mert a vállalkozás igényének eleget tett.

 

45 ügy esetében az eljárás további folytatása lehetetlennek bizonyult. 17 ügyben a testületnek nem volt hatásköre eljárni, 10 ügyben a feleknek sikerült megegyezniük, 4 panasz speciális szakértelmet igényelt, 3 esetben nem állt rendelkezésre elég információ az ügy eldöntéséhez, 2 esetben a panaszos bírósághoz fordul, 2 ügyben az eljárás tárgyát már megsemmisítették. 1-1 esetben előfordult, hogy a bepanaszolt vállalkozás ellen már végrehajtás volt folyamatban, vagy hogy a szolgáltatót már egy országos hivatal vizsgálat alá vonta, de akadt olyan ügy, mikor a fogyasztó nem tudta blokkal igazolni a vásárlás tényét. 6 fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.