A Nógrád Megyei Békéltető Testület 2017. évi munkájáról

Békéltető testületünk 2000. áprilisi megalakulása óta a beérkezett fogyasztói panaszok évről évre emelkedő tendenciát mutattak, idén 121-ügyet zártunk le.

 

A panaszok tárgyuk szerinti bontását illetően a 121 ügyből 65-nek volt szolgáltatás a tárgya, míg termékekhez kapcsolódóan 56 ügyet tárgyaltunk.

 

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyek a szolgáltatások széles skáláját ölelték fel. Így tárgyaltunk építőipari kivitelezésből, közlekedési területről (parkolási díj, autópálya használati díj), posta,- és távközlési szolgáltatásból eredő ügyeket. Foglalkoztunk továbbá valamennyi közüzemi szolgáltatási ágazathoz (távhő,- víz,- csatorna, hulladék, gáz és villamosenergia) kapcsolódó üggyel.

 

A termékek hibás teljesítéséből fakadó ügyek a termékek ugyancsak széles skáláját ölelték fel.

Testületünk elé kerültek lábbelikhez, építőipari termékekhez, számítástechnikai-, és híradástechnikai eszközökhöz, háztartási gépekhez, valamint közúti jármű és járműalkatrészekhez, bútor kategóriába tartozó ügyek.

 

Ezen panaszok közül még mindig kiemelendően magas a lábbelikkel és mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyek száma. A lábbelik kapcsán megjegyzendő, hogy a vállalkozások elfogult, sablonszerű szakértői véleményekre (Cipőkontroll Kft., Bimeo Kft., Kiss Béla) alapozva rutinszerűen utasítják el az egyébként megalapozott fogyasztói igényeket.

 

A hibás mobiltelefonok terén pedig azt a tényt kell kiemelni, hogy a vállalkozások a saját szakszervizük – elfogulatlannak szintén nem tekinthető – megállapításaira alapozzák elutasító álláspontjaikat.

 

Meg kell jegyeznünk, hogy a korábban nagy számban jelentkező és leginkább időskorú embereket érintő árubemutatókon, illetve utaztatásos árubemutatókon tapasztalható problémák - a jogszabályi szigorításnak és fokozottabb hatósági fellépésnek köszönhetően – teljes egészében megszűntek.

 

Az eljárások eredményét illetően: 15 ügy zárult egyezséggel, 16 ajánlás született, míg 87 ügyben megszüntettük az eljárást. Kötelezésre a múlt évben 2 eseten került sor.

 

A megszüntetésre került ügyeket illetően 16 ügy kapcsán a fogyasztó visszavonta kérelmét, 11 esetben azért, mert a vállalkozás igényének eleget tett, 12 esetben találtuk a kérelmet megalapozatlannak, 11 ügy folytatására nem volt szükség és 7 fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. 41 ügy esetében az eljárás további folytatása lehetetlennek bizonyult. Ezen belül 24 esetben a testületnek nem volt hatásköre eljárni, 4 ügyben a döntés bizonyítást, 10 ügyben speciális szakértelmet igényelt. 1-1-1 esetben fordult elő, hogy a meghallgatáson egyik fél sem képviseltette magát és a becsatolt bizonyíték kevésnek bizonyult; a fogyasztó ugyanazon ügyében már született békéltető testületi döntés; valamint a panaszos meghallgatásra szóló értesítése kézbesíthetetlen volt.

 

Az egyezségek, illetve a kötelezés alacsony arányának oka véleményünk szerint az, hogy a vállalkozások jelentős része mereven ragaszkodik az elutasító álláspontjához.