A Nógrád Megyei Békéltető Testület 2019. évi munkájáról

Békéltető testületünk 2000. áprilisi megalakulása óta segít a panaszosoknak fogyasztói jogvitájuk megoldásában. 2019-ben 122 esetben fordultak testületünkhöz

 

A panaszok tárgyuk szerinti bontását illetően a 122 ügyből 53-nak volt szolgáltatás a tárgya, míg termékekhez kapcsolódóan 69 ügyet tárgyaltunk.

 

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyek a szolgáltatások széles skáláját ölelték fel. Így tárgyaltunk építőipari kivitelezésből, turizmusból, közlekedési területről (fuvarozási,- parkolási és autópálya használati díj egyaránt), posta,- és távközlési szolgáltatásból eredő ügyeket. Foglalkoztunk továbbá valamennyi közüzemi szolgáltatási ágazathoz (távhő,- víz,- csatorna, hulladék, gáz és villamosenergia) kapcsolódó üggyel.

 

A termékek hibás teljesítéséből fakadó ügyek a termékek ugyancsak széles skáláját ölelték fel.

Testületünk elé kerültek ruhaneműhöz, lábbelikhez, építőipari termékekhez, számítástechnikai -, és híradástechnikai eszközökhöz, háztartási gépekhez, valamint közúti jármű és járműalkatrészekhez, bútor kategóriába tartozó ügyek.

 

Ezen panaszok közül még mindig kiemelkedően magas a lábbelikkel és mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyek száma. A lábbelik kapcsán megjegyzendő, hogy a vállalkozások elfogult, sablonszerű szakértői véleményekre (Cipőkontroll Kft., Bimeo Kft., Kiss Béla) alapozva rutinszerűen utasítják el az egyébként megalapozott fogyasztói igényeket.

 

A hibás mobiltelefonok terén pedig azt a tényt kell kiemelni, hogy a vállalkozások a saját szakszervizük – elfogulatlannak szintén nem tekinthető – megállapításaira alapozzák elutasító álláspontjaikat.

 

Meg kell jegyeznünk, hogy a korábban nagy számban jelentkező és leginkább időskorú embereket érintő árubemutatókon, illetve utaztatásos árubemutatókon tapasztalható problémák - a jogszabályi szigorításnak és fokozottabb hatósági fellépésnek köszönhetően – szinte teljes egészében megszűntek.

 

Az eljárások eredményét illetően: 11 ügy zárult egyezséggel, 12 ajánlás született, míg 96 ügyben megszüntettük az eljárást, 2 ügy pedig áttételre került. Kötelezésre a múlt évben 1 eseten került sor.

 

A megszüntetésre került ügyeket illetően 27 ügy kapcsán a fogyasztó visszavonta kérelmét, 21 ügy folytatására nem volt szükség és 5 fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. 43 ügy esetében az eljárás további folytatása lehetetlennek bizonyult.

 

Testületünknél 39 esetben fordult elő, hogy az eljárást meghallgatás kitűzése nélkül szüntettük meg.

 

Az egyezségek, illetve a kötelezés alacsony arányának oka véleményünk szerint az, hogy a vállalkozások jelentős része mereven ragaszkodik az elutasító álláspontjához.