A Nógrád Megyei Békéltető Testület 2020. évi munkájáról

2021. május 17.

 

 

 

Békéltető testületünk 2000. áprilisi megalakulása óta segít a panaszosoknak fogyasztói jogvitájuk megoldásában. 2020-ban 103 esetben fordultak testületünkhöz

 

A panaszok tárgyuk szerinti bontását illetően a 103 ügyből 33-nak volt szolgáltatás a tárgya, míg termékekhez kapcsolódóan 70 ügyet tárgyaltunk.

 

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyek a szolgáltatások széles skáláját ölelték fel. Így tárgyaltunk építőipari kivitelezésből, turizmusból, közlekedési területről, posta,- és távközlési szolgáltatásból eredő ügyeket. Foglalkoztunk továbbá szinte valamennyi közüzemi szolgáltatási ágazathoz (víz,- csatorna, hulladék, gáz és villamosenergia) kapcsolódó üggyel.

 

A termékek hibás teljesítéséből fakadó ügyek a termékek ugyancsak széles skáláját ölelték fel.

Testületünk elé kerültek ruhaneműhöz, lábbelikhez, építőipari termékekhez, számítástechnikai -, és híradástechnikai eszközökhöz tartozó ügyek. Háztartási gépekkel, látszerészeti, illetve egészségmegőrző és gyógyászati eszközökkel, valamint közúti jármű és járműalkatrészekkel, bútorral és játékkal kapcsolatos ügyek. Testületünk elé több egyéb termék kategóriába tartozó ügy is került.

 

Ezen panaszok közül még mindig kiemelkedően magas a lábbelikkel és mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyek száma. A lábbelik kapcsán szeretnénk megjegyezni, hogy ezen ügyeket minden esetben tanácsban bíráljuk el. Az eljáró tanács egyik tagja – képzettsége és munkahelyei kapcsán – különös szakértelemmel rendelkezik, melynek segítségével gyakran fordul elő, hogy felülbíráljuk az egyébként sokszor sablonszerű szakvéleményeket és a fogyasztó javára megalapozott döntést tudunk hozni.

 

A hibás mobiltelefonok terén pedig azt a tényt kell kiemelni, hogy a vállalkozások a saját szakszervizük – elfogulatlannak szintén nem tekinthető – megállapításaira alapozzák elutasító álláspontjaikat.

 

Meg kell jegyeznünk, hogy a korábban nagy számban jelentkező és leginkább időskorú embereket érintő árubemutatókon, illetve utaztatásos árubemutatókon tapasztalható problémák – a jogszabályi szigorításnak és fokozottabb hatósági fellépésnek köszönhetően – teljes egészében megszűntek.

 

Az eljárások eredményét illetően: 6 ügy zárult egyezséggel, 20 ajánlás, 13 elutasítás született, míg 63 ügyben megszüntettük az eljárást, 1 ügy pedig áttételre került. Kötelezésre a múlt évben nem került sor.

 

A megszüntetésre került ügyeket illetően 9 ügy kapcsán a fogyasztó visszavonta kérelmét, 1 esetben a felek megállapodtak az eljárás megszüntetésében, 28 ügy esetében az eljárás további folytatása lehetetlennek bizonyult, 16 ügy folytatására nem volt szükség és 9 fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.

 

Testületünknél 22 esetben fordult elő, hogy az eljárást meghallgatás kitűzése nélkül szüntettük meg.

 

Az egyezségek, illetve a kötelezés alacsony arányának oka véleményünk szerint az, hogy a vállalkozások jelentős része mereven ragaszkodik az elutasító álláspontjához. Bár kétségtelen, hogy 2015. szeptember 11-e óta, amikor is az együttműködési kötelezettség rögzítésre került a fogyasztóvédelmi törvényben, megnőtt a jóváhagyott egyezségek száma. Az esetek túlnyomó részében továbbra is jellemző, hogy a vállalkozás nem veti alá magát a békéltető testületi eljárásnak, amely alapvető akadálya a kötelezésnek.