Üdvözöljük a

Békéltető Testület pályázati felhívás - TAG

honlapján!

-

Békéltető Testület pályázati felhívás - TAG

Szerző: Sréter István | 2023. szeptember 1.

Pályázati felhívás békéltető testületi tag tisztség betöltésére

Pályázat azonosító száma: BT/4-1/2023.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testületnél

békéltető testületi tagtisztség betöltésére.

 

(Amennyiben a pályázó békéltető testületi tagi és elnöki pozícióra is jelentkezik, ebben az esetben két pályázat benyújtása szükséges!)

A jogviszony időtartama: 4 év határozott idő (2024. január 1. napjától) Foglalkoztatás jellege: megbízási szerződés

A feladatellátás helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület székhelyén (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.), valamint annak illetékességi területén (Heves és Nógrád vármegye), az 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A békéltető testületi tag főbb feladata:

- a rendelkezésre álló iratanyagok alapján felkészülés a jogvita eldöntése érdekében,

- online vagy személyes meghallgatás megtartása, levezetése vagy azon történő részvétel,

- döntéshozatal egyedül vagy közös döntéshozatal esetén javaslattétel az eljáró tanács tagjaként,

- a meghozott döntés írásba foglalása.

 

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5 /2023. (VI.19.) IM rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • • magyar állampolgárság
 • • cselekvőképesség
 • • büntetlen előélet
 • • felsőfokú végzettség
 • • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okirat vagy annak másolata,
 • • az Fgytv. 22.§ (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása (Kizárólag olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány megfelelő, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.),
 • • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatása arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól,
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul,
 • • amennyiben a pályázó a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által javasolt, szükséges csatolni a tagjelölt erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát.

 

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen!

Szükséges nyelvtudás:

előny az angol nyelvtudás

A tisztség betöltésének kezdő időpontja:

2024. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 2.

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Kálna Zsuzsanna, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkárságvezetője nyújt a (46) 501-871 telefonszámon vagy a kalna.zsuzsa@bokik.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részére elektronikus úton a kalna.zsuzsa@bokik.hu e-mail címre, vagy a www.cvonline.hu állásportálon lehet benyújtani.