Üdvözöljük a

Az NKIK pályaorientációs tevékenysége

honlapján!

-

Az NKIK pályaorientációs tevékenysége

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (NKIK) egyik fő feladata a pályaorientációs feladatok ellátása. A tevékenység célcsoportjába a megye azon 6-7. osztályos tanulói tartoznak, akik valamilyen szakma megszerzését tűzték ki célul.

 

A pályaorientáció keretében a kamara célja elsősorban a kétkezi munka és a szakmák megismertetése, megkedveltetése, valamint sikeres életpályáknak a bemutatása. A kamara pályaorientációs munkájában arra a sok éves tapasztalatra alapoz, amit a szakképzés területén már felhalmozott. Épít a gyakorlati oktatást végző gazdálkodóknál szerzett tapasztalataira éppúgy, mint a tanulók körében végzett felméréseire.

 

Egy részről segíti a gazdálkodókat, hogy megfelelő tanulót választhassanak, másrészről segíti a diákokat a képzőhely választásban. Így a gazdálkodó szervezetek számára biztosítva lesz a megfelelő munkaerő-utánpótlás, a diákok számára pedig a megfelelő képzőhely. Ugyanakkor ezzel az iskoláknak is megkönnyíti a dolgát.

 

A megyében a szakképzésben való továbbtanulást elsősorban a (halmozottan) hátrányos helyzetű fiatalok választják, akik környezetüktől a pályaválasztáshoz kevés információt, segítséget kapnak. A pályát választó fiatalok egy részének jövőre vonatkozó elképzelése messze esik képességeitől és valós helyzetétől. Sokuk családjában nem érték a munka, vagy miután mindkét szülő munkanélküli, nincs követendő példa. A pályaválasztás esetükben így legtöbbször nem kellőképpen átgondolt, minek eredményeként alacsonyan a motivációjuk, magas azonban a lemorzsolódások száma. Ezért van tehát nagy jelentősége annak, hogy ezek a gyerekek megismerhessék a választható szakmákat, példaképeket, mesterembereket, sikeres vállalkozókat.

 

Ugyanakkor számos olyan tehetséges fiatal is van a szakképzésben, aki kellő segítséggel, egy jól megválasztott szakma birtokában, kiemelkedő sikereket ér el.

A pályaválasztási tanácsadás során használt eszközökkel, melyek között szerepelnek hagyományos eszközök is, mint például tájékoztató kiadványok készítése, kiállítások-, üzemlátogatások-, iskolalátogatások szervezése, elősegítjük a tudatos pályaválasztást és ez által a sikeres és eredményes életpálya modell megalapozását. Módszereink elsősorban saját élményű tapasztalatszerzésen alapulnak, és alkalmazkodnak a korosztály érdeklődéséhez, befogadó képességéhez. Például táborokban, barkács-műhelyekben sikeres mesterek segítségével mutatjuk be, és tesszük vonzóvá számukra a szakmákat.

 

Az új szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően a területi kamarák önálló pályaorientációs tanácsadói feladatkört látnak el. Ez a terület olyan határterület, amelyen különböző intézmények munkálkodnak, az azonban egyre jobban érzékelhető, hogy igazi sikereket csak az érintett szervezetek jól koordinált munkájával és összefogásával lehet elérni. Ennek érdekében a kamara elengedhetetlennek tartja a megye általános iskoláival, szakképző intézményeivel és gazdálkodó szervezeteivel való hathatós együttműködést, rendszeres tapasztalatcserét.

 

 A kamara által megszólítani kívánt korosztály elsősorban az általános iskolák 6-7. osztályosai, valamint az ő szüleik, s az őket tanító pedagógusok. De fontos kihangsúlyozni azt is, hogy társadalmi szintű szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy emelkedjen a kétkezi szakmák presztízse, társadalmi elismertsége.

 

A tanulók figyelmét a pályaorientációs szakemberek ráirányítják azokra a szakképesítésekre, melyek esetében a gazdaság részéről munkaerő-igény mutatkozik. Azok a diák, aki a gazdaság által igényelt, ún. hiány-szakképesítések közül választ, tanulmányi ösztöndíjban részesülhet.

A nehéz szociális helyzetben élő fiatalok számára mentőöv lehet a tanulmányi idő alatt kapott ösztöndíj, valamint a gyakorlati képzővel kötött tanulószerződés révén járó juttatás.

 

 A szakmák megismertetését és presztízsének növelését szolgálják az alábbi módszerek:

  • Erős motiváló hatása van a jól kidolgozott versenyrendszernek. A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezi meg minden évben a Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) Nógrád megyei elődöntőjét. A verseny célja a magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése. Ennek a versenysorozatnak a csúcspontja az évenként megrendezésre kerülő Szakma Sztár verseny a Hungexpo területén.

Erre a versenyre a NKIK több mint 500, 12-17 éves tanulót visz el. A verseny során a diákok személyesen tapasztalhatják meg társaik sikerét, és a magas szintű szakmai tudás, felkészültség értékét. Az Szakma Kiváló Tanulója versenyen sikeresen szereplő tanulók közül kerülnek ki a nemzetközi rangú Euro Skills, illetve World Skills versenyek résztvevői is.

  • A kamara által szervezett táborok keretében a tanulók egy-egy szakma rejtélyeibe pillanthatnak bele. A táborok célja a kétkezi munka szeretetére való nevelés, a szakma megismertetése, a kéziszerszámok, eszközök használatának elsajátíttatása, a tanulók sikerélményhez juttatása egy munkadarab saját kezű elkészítése által. A műhelytevékenységeken túl a táborozóknak lehetőségük nyílik egyéb programokon is részt venni. Ezek egy része téma szerint kapcsolódik a szakmai programhoz, a másik része a tanulók pihenését, kikapcsolódását, egészséges életmódját hivatott szolgálni.
  • Rajzpályázatot is hirdettet alsó és felső tagozatos gyermekek számára „Szakmák dicsérete” címmel. A pályázat témája a mesterek munka közbeni bemutatása, a szakma szépségének kiemelése, az alkotó munka megbecsültségének kihangsúlyozása. Cél ebben az esetben az, hogy a tanulók figyelmét a szakmák felé irányítsák, ugyanakkor a tanácsadó is megismerje a diákok érdeklődési körét.
  • „Személyre szabott tanácsadás” is zajlik, melynek keretében a pályaválasztás előtt álló tanuló és szülője együtt kereshetik fel a kamara tanácsadó kollégáját. Ebben az esetben a személyre szabott segítség a cél.
  • A „Szakmapróba sorozat” elnevezésű rendezvényen a pályaválasztás előtt álló gyermekek számára mód nyílik arra, hogy betekintést nyerjenek a szakképző intézmények tanműhelyeibe, mégpedig úgy, hogy a foglalkozásokat az iskolában tanuló diákok tartják. A cél ebben az esetben az, hogy megismerjék saját korosztályuk tapasztalatait, azáltal, hogy szakmájukat szerető, motivált tanulókkal találkoznak.
  • „Műhelybeszélgetések” címmel mesterek mutatják be szakmájukat, mesélnek inaséveikről, életútjukról, szakmájuk rejtelmeiről. Ezek a személyes találkozások meggyőzik a pályaválasztás előtt álló fiatalokat arról, hogy egy kétkezi szakma birtokában az ember sikeres életutat járhat be, az egzisztenciája biztosított lesz, társadalmi szempontból pedig példaértékű életet élhet. Élményt ad a gyermek számára, ha olyan emberrel találkoznak, akinek a szakmája az élete.