Ingyenes jogosítványszerzés a szakképzésben tanulók számára

Szerző: Balog Violetta | 2023. november 6.

2023. október 31-én a Magyar Közlöny 2023. évi 154. számában hirdették ki az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésektől szóló 2023. évi LXX. törvényt.

A szakképzési törvény módosítása lehetővé teszi a szakképző intézmény tanulói számára, hogy ingyenesen szerezzenek jogosítványt.

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 6. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
35/A. § [A „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzése] Az állam a szakképző intézményben tanulók részére ingyenesen biztosítja a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását. A szülő, a törvényes képviselő vagy a nagykorú tanuló döntésével visszautasíthatja a képzésben részvételt.”

 

Az állami támogatás segíti a tanulókat abban, hogy ingyenesen megszerezzenek minden szükséges ismeretet a KRESZ és gyakorlati vizsgára. Az állam a teljes képzés költségét támogatja, kivéve a vizsga előtti plusz órák igénybevételét. Emellett nem tartalmazza az elsősegély tanfolyam és vizsga költségeit, melyek a jogosítvány megszerzéséhez szükségesek.

 

Ezen kívül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása is kiegészült a középiskolai tanulók ingyenes jogosítványszerzésének lehetőségéről.

 

A módosítás 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.