Üdvözöljük a

Tanulószerződés

honlapján!

-

Tanulószerződés

Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése szervezetnél a tanuló és a szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik. A tanulószerződést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, illetőleg a gyám és a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet köti egymással, amelyet a területi kamara tart nyilván.

Tanulószerződés csak a képzés szakmai vizsgáig tartó, hátralévő teljes időtartamára köthető, a nappali rendszerű oktatásban és valamennyi munkarendben megszervezett felnőttoktatásban is.
 

Tanulószerződés a tanulóval – az Szt.-ben foglalt kivétellel – az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. 

 
Miért jó ez a tanulónak?
 
  • A tanuló havonta pénzbeli juttatást kap, melyet a teljesítményének fi gyelembevételével félévente emelni kell. A pénzbeli juttatás havi mértéke a gyakorlati képzési időtől függ, mely átlagosan a mindenkori minimálbér 18%-a.
  • A tanuló társadalombiztosítási szempontból biztosítottá válik, betegség esetén táppénzre jogosult.
  • A tanulószerződéses képzési idő szolgálati időnek számít, így később a nyugdíj kiszámításánál is figyelembe veszik.
  • A tanuló a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzésben részesül.
  • A tanuló elhelyezkedési lehetőségei megnőnek. A gyakorlati képzést biztosító vállalkozás a szakmai bizonyítvány megszerzését követően munkavállalóként alkalmazhatja is.
Miért jó ez a gazdálkodónak?
  • saját magának képezhet új munkaerőt, aki ismerni fogja a helyi viszonyokat, szokásokat
  • a képzés költsége leírható a szakképzési hozzájárulásból, a többletköltség visszaigényelhető
  • könnyebben pályázhat a tanulóképzéshez is használt eszközök fejlesztésére
A tanulószerződés kötésének feltételeiről, mikéntjéről kérje ingyenes tájékoztatásunkat tanácsadóinktól!
 
A tanulószerződést, vagy a tanulószerződés módosítását a megkötéstől számított 5 napon belül meg kell küldeni a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére (3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.), illetve az első gyakorlati nappal a tanulót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelenteni.