Üdvözöljük a

A szakképzési hozzájárulás változásai 2016. január 1-től

honlapján!

-

A szakképzési hozzájárulás változásai 2016. január 1-től

Szerző: Balog Violetta | 2016. január 14.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlat képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló törvény több ponton módosításra került az alábbiak szerint.

1. Bővült a hozzájárulásra kötelezettek köre


A szakképzésről szóló törvény 43. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott, tanulószerződés alapján gyakorlati képzést folytató egyéb szervezet (a továbbiakban: Szt. szerinti egyéb szervezet), ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást az 5. § a) pont ab) alpontja szerint teljesíti, a választás bejelentését követő hónap első napjától.


A tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéshez kapcsolódó alapcsökkentő tétel, valamint a beruházási kiegészítő csökkentő tétel összegét visszaigénylés keretében érvényesítheti.


2. Kiegészítő csökkentő tételek


Az Szht. 2016. január 1-jei változásaihoz igazodóan 2016. január 1-jén lépnek hatályba a 280/2011. Kormányrendeletben a kiegészítő csökkentő tételek mértékére vonatkozó rendelkezések. Eszerint:


I. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel
Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege


a) 1–10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának,
b) 11–50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,
c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának

 

a szorzata.


Kiegészítő szabályok:

- A beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe, továbbá a számításánál a tanulók éves létszámának az átlagát a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (2)-(4)]
- Kizárólag az aktiválás évében vehető igénybe és az év végi elszámolásban érvényesíthető.

 

II. Oktatói kiegészítő csökkentő tétel
A nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató, kis- és középvállalkozásoknál a gyakorlati képzést végző oktatók bérköltségének fedezetéhez nyújt normatív alapú hozzájárulást.


Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (5)]


Kiegészítő szabály:

- az éves és – szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén – havi mértékének a megállapítása során a 280/2011. Kormányrendelet 5. § (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell.

 

III. Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel
A nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató vállalkozás esetén az Szt.-ben meghatározott – kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben, a 9. évfolyamon tanműhelyben oktatott tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzéséhez vehető igénybe.

 

Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (6)]

 

Kiegészítő szabály:


- az éves és – szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén – havi mértékének a megállapítása során a 280/2011. Kormányrendelet 5. § (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell.

 

3. Korlátozás
Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a bruttó kötelezettségét részben vagy egészben a tanulószerződés, vagy duális felsőoktatási képzés keretében szervezett gyakorlati képzéssel teljesíti, és az alap és kiegészítő csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét,


a) kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó teljes összeget,
b) nem kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összeget, de legfeljebb a tanulószerződés és a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján számított alapcsökkentő tételt

 

az állami adóhatóságtól az Szht. törvényben meghatározott módon visszaigényelheti.