Üdvözöljük a

Duális képzőhelyek nyilvántartása

honlapján!

-

Duális képzőhelyek nyilvántartása

Szerző: Balog Violetta | 2021. január 28.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarának kell benyújtani. 

A nyilvántartásba az vehető fel, aki rendelkezik a szakirányú oktatás folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a duális képzőhely köteles a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarának bejelenteni.

 

Duális képzőhelyként az a képzőközpont vagy - a szakképző intézmény kivételével - más olyan gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba,

 • amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
 • amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
 • amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
 • a 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga-letétel alól az, aki

 • mestervizsgával rendelkezik,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
  • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
  • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
  • - az egészségügyi ágazat tekintetében - egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

Az MKIK gondozásában elkészült egy szakmai kiadvány, melynek célja a duális képzésben partner szervezeteket segítve minden részletére kitérve a 2020-tól elindult új szakképzési rendszert bemutása, átfogó képet adva az új keretekről, fogalmakról, a gyakorlati képzés helyébe lépő szakirányú oktatásról, az együttműködések formáiról és a finanszírozás változásairól. A "Duális képzéssel a munka világában 2021" címmel készült kiadvány online olvasható verziója az alábbi linken érhető el: 

https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/

 

A nyilvántartásba vétel feltételeiről kérje ingyenes tájékoztatásunkat tanácsadóinktól az alábbi elérhetőségeken:

Balog Violetta

duális képzési tanácsadó

Elérhetőség:

Telefon: 32/520-867, 70/3174563

e-mail: balogv@nkik.hu

 

Praznovszky Judit

duális képzési tanácsadó

Elérhetőség:

Telefon: 32/520-867, 70/3171592

e-mail: pjudit@nkik.hu