Üdvözöljük a

Tájékoztató és útmutató a mesterképzés és vizsgáztatás rendjéről

honlapján!

-

Tájékoztató és útmutató a mesterképzés és vizsgáztatás rendjéről

2011. augusztus 9.

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Jelentkezés a mestervizsgára

Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja, alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltató tagja. Ha a mestervizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás, illetve munkáltatója nem kamarai tag, illetve ahol kamara által regisztrált vállalkozás, vagy a lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

 

Mestervizsgára az bocsátható, aki

  • az adott szakmában a szaktárca által rendeletben kibocsátott mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén az illetékes szaktárca által honosított bizonyítvánnyal igazolja,
  • az adott szakma mestervizsga követelményben előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja; külföldi mesterjelölt esetében magyar nyelvű igazolás fogadható el,
  • a vizsgadíj befizetését igazolja.

 

A vizsga részei és az azokhoz kapcsolódó felmentések

 

 A hagyományos mestervizsga részei:

  • pedagógiai és vállalkozási ismeretek,
  • szakmai elméleti vizsga (szakmai írásbeli és szóbeli),
  • szakmai gyakorlati vizsga.

A modul rendszerű mestervizsga részei:
A követelménymodulok számával megegyező vizsgarészek, amelyek vizsgafeladatokat foglalnak magukban. A vizsgafeladat formailag lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati, vagy interaktív. Egy adott vizsgarész különböző vizsgaformákból is összeállhat.

 

A komplex vizsga részei:

  • pedagógiai és vállalkozási ismeretek,
  • szakmai írásbeli vizsga,
  • és/vagy szakmai szóbeli vizsga,
  • szakmai gyakorlati vizsga.

A mestervizsga rendelkezéseit az adott szakma követelményeit tartalmazó rendelet, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hatályos Mestervizsga Szabályzata tartalmazza.

Jelentkezni lehet:

Praznovszky Ágnes mestervizsga referens
Telefon: 32/520-867, 70/601-6994

Fax: 32/520-862 

e-mail: kissne.agi@nkik.hu
 

 

 

 

Személyesen az NKIK székházában
(3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A).