Üdvözöljük a

Gyakorlati oktatói képzés és vizsga

honlapján!

-

Gyakorlati oktatói képzés és vizsga

2019. február 11.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

 

https://youtu.be/AA8gNjBJQUM

 

Cél, hogy biztosítsa számukra a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

 

Kivételek:

 • mestercím az érintett szakmában
 • szakirányú felsőfokú végzettség + 2 év gyakorlat
 • szakirányú szakképesítés és felsőfokú végzettség + 5 év gyakorlat
 • 60. életév betöltése

Jelentkezés a kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel,

 • az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja
 • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el
 • büntetlen előéletű, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A képzés formája

A kamarai gyakorlati oktatói képzés képzési időtartama 50 óra, amelyből

 • 25 óra elméleti oktatás (pedagógia és alkalmazása, szociálpszichológia, kommunikáció, szakmai gyakorlati képzés folyamata és adminisztrációs feladatai)
 • 25 óra tréning (érzelmi intelligencia tréning – kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés)

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga két részből áll:

 • on-line vizsga az alapvető elméleti ismeretek számonkéréseként, amelyet a vizsgázó tetszőleges helyen, a kijelölt időpontban és időtartam alatt teljesít,
 • a tréning jellegű képzés anyagát felölelő gyakorlati vizsgarész a pedagógiai, a kommunikációs és a szociálpszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának számonkéréseként, amelyet a vizsgázó a teljes vizsgabizottság jelenlétében a területi kamara által elfogadott helyen és időben teljesít.

 A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarészt teljesítette, és külön-külön a két vizsgarészen minimum 61-61%-os teljesítményt ért el.

 

Jelentkezés

 

Jelentkezni a Jelentkezési lap eredeti, aláírt példányával lehet.

 

Minden esetben csatolni kell:

 • szakirányú szakmai képesítést igazoló bizonyítvány(ok) hiteles másolata
 • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot, mely lehet:
  • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás
  • az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal
  • vállalkozói igazolvány
  • nyilvántartásba vételt tanúsító igazolás
  • cégkivonattal
  • külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el
 • Nyilatkozat a kamarai gyakorlati oktatói vizsgára jelentkezésről és részvételről

Tájékoztatás a jelentkezésekkel, finanszírozással, képzések megvalósulásával kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken:

 

Praznovszky Ágnes

szintvizsga referens, mestervizsga referens

Elérhetőség:

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefon: 32/520-872; 70/6016994

Fax: 32/520-862

e-mail: p.agnes@nkik.hu