Üdvözöljük a

Pályaorientáció

honlapján!

-

Pályaorientáció

Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (NKIK) egyik fő feladata a pályaorientációs feladatok ellátása. A tevékenység célcsoportjába a megye azon 6-8. osztályos tanulói tartoznak, akik valamilyen szakma megszerzését tűzték ki célul, illetve azok a végzős gimnáziumi tanulók, aki nem a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. Pedagógusoknak, pályaválasztás előtt álló diákok szüleinek is segítünk.

A pályaorientáció keretében a kamara célja elsősorban a kétkezi munka és a szakmák megismertetése, megkedveltetése, valamint sikeres életpályáknak a bemutatása. A kamara pályaorientációs munkájában arra a sok éves tapasztalatra alapoz, amit a szakképzés területén már felhalmozott. Épít a gyakorlati oktatást végző gazdálkodóknál szerzett tapasztalataira éppúgy, mint a tanulók körében végzett felméréseire. Fontos, hogy a tanulók és tanáraik megismerjék az iskolatípusokat, képzési formákat, a támogatási rendszereket.

Egy részről segíti a gazdálkodókat, hogy megfelelő tanulót választhassanak, másrészről segíti a diákokat a képzőhely választásban. Így a gazdálkodó szervezetek számára biztosítva lesz a megfelelő munkaerő-utánpótlás, a diákok számára pedig a megfelelő képzőhely. Ugyanakkor ezzel az iskoláknak is megkönnyíti a dolgát.

A megyében a szakképzésben való továbbtanulást sokszor a hátrányos helyzetű fiatalok választják, akik környezetüktől a pályaválasztáshoz kevés információt, segítséget kapnak. A pályát választó fiatalok egy részének jövőre vonatkozó elképzelése messze esik képességeitől és valós helyzetétől. A pályaválasztás esetükben így legtöbbször nem kellőképpen átgondolt, minek eredményeként alacsonyan a motivációjuk, magas azonban a lemorzsolódások száma. Ezért van tehát nagy jelentősége annak, hogy ezek a gyerekek megismerhessék a választható szakmákat, példaképeket, mesterembereket, sikeres vállalkozókat.

Ugyanakkor számos olyan tehetséges fiatal is van a szakképzésben, aki kellő segítséggel, egy jól megválasztott szakma birtokában, kiemelkedő sikereket ér el.
Tanácsadóink kiadványokat készítenek, kiállításokat-, üzemlátogatásokat-, iskolalátogatásokat szerveznek, elősegítik a tudatos pályaválasztást és ez által a sikeres és eredményes életpálya modell megalapozását. Módszereink elsősorban saját élményű tapasztalatszerzésen alapulnak, és alkalmazkodnak a korosztály érdeklődéséhez, befogadó képességéhez. Népszerűek a nyári pályaorientációs táborok, a VR-szemüveg segítségével történő szakmabemutatók, a rendhagyó-technikaórák.

 

Az új szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően a területi kamarák önálló pályaorientációs tanácsadói feladatkört látnak el. Ez a terület olyan határterület, amelyen különböző intézmények munkálkodnak, az azonban egyre jobban érzékelhető, hogy igazi sikereket csak az érintett szervezetek jól koordinált munkájával és összefogásával lehet elérni. Ennek érdekében a kamara elengedhetetlennek tartja a megye általános iskoláival, szakképző intézményeivel, gazdálkodó szervezeteivel, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrummal, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Foglalkozási Főosztályával való hathatós együttműködést, tapasztalatcserét.

A kamara által megszólítani kívánt korosztály elsősorban az általános iskolák 6-8. osztályosai, valamint az ő szüleik, s az őket tanító pedagógusok. De fontos kihangsúlyozni azt is, hogy társadalmi szintű szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy emelkedjen a kétkezi szakmák presztízse, társadalmi elismertsége. Ez a folyamat elkezdődött, kétkezi szakemberként egyre jobban lehet boldogulni hazánkban.

 

 A szakmák megismertetését és presztízsének növelését szolgálják az alábbi módszerek:

  • Erős motiváló hatása van a jól kidolgozott versenyrendszernek. A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezi meg minden évben a Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) Nógrád megyei elődöntőjét. A verseny célja a magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése. Ennek a versenysorozatnak a csúcspontja az évenként megrendezésre kerülő Szakma Sztár verseny a Hungexpo területén.

Erre a versenyre a NKIK több mint 500, 12-17 éves tanulót visz el. A verseny során a diákok személyesen tapasztalhatják meg társaik sikerét, és a magas szintű szakmai tudás, felkészültség értékét. Az Szakma Kiváló Tanulója versenyen sikeresen szereplő tanulók közül kerülnek ki a nemzetközi rangú Euro Skills, illetve World Skills versenyek résztvevői is. 2018-ban kétezer tanuló lehetett jelen látogatóként a Budapesten megrendezett EuroSkills versenyen, amit a szakmák Európa bajnokságának is neveznek.

  • A kamara által szervezett táborok keretében a tanulók egy-egy szakma rejtélyeibe pillanthatnak bele. A táborok célja a kétkezi munka szeretetére való nevelés, a szakma megismertetése, a kéziszerszámok, eszközök használatának elsajátíttatása, a tanulók sikerélményhez juttatása egy munkadarab saját kezű elkészítése által. A műhelytevékenységeken túl a táborozóknak lehetőségük nyílik egyéb programokon is részt venni. Ezek egy része téma szerint kapcsolódik a szakmai programhoz, a másik része a tanulók pihenését, kikapcsolódását, egészséges életmódját hivatott szolgálni.
  • Rajzpályázatot is hirdettet alsó és felső tagozatos gyermekek számára „Szakmák dicsérete” címmel. A pályázat témája a mesterek munka közbeni bemutatása, a szakma szépségének kiemelése, az alkotó munka megbecsültségének kihangsúlyozása. Cél ebben az esetben az, hogy a tanulók figyelmét a szakmák felé irányítsák, ugyanakkor a tanácsadó is megismerje a diákok érdeklődési körét.
  • •A pályaválasztás előtt álló tanulókat és szüleiket a kamara tanácsadó kollégái igény esetén személyes találkozások alkalmával segítik a képzési kínálat és az iskolarendszer bemutatásával.
  • A „Szakma-piactér” elnevezésű hagyománnyá vált rendezvényen a pályaválasztás előtt álló gyermekek a szakképző intézmények által aktuálisan kínált szakmákat ismerhetik meg, munkadarabot készítenek, tanárokkal, diákokkal beszélgethetnek.
  • 2020-tól létezik a Facebook-on pályaorientációs oldalunk, melynek neve: „Válassz pályát Nógrádban”
  • A digitális tartalmak megerősödése hívta életre a Rendhagyó-technikaórák sorozatot, melyben egy–egy szakmát mutatunk be röviden, majd egy ahhoz kapcsolódó tevékenységet lépésről-lépésre. A tevékenységhez az alapanyagot a kamara biztosítja, a kész „művet” a tanulók hazavihetik.