Üdvözöljük a

Szakképzési munkaszerződés

honlapján!

-

Szakképzési munkaszerződés

Szerző: Balog Violetta | 2021. január 28.

Szakképzési évfolyamon a 2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyú tanuló gyakorlati képzése a duális képzőhelynél - a tanuló és a duális képző között - gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli szakképzési munkaszerződés alapján folyik. 

A szakképzési munkaszerződés megkötését megelőzően a duális képzőhelyet nyilvántartásba kell venni az alábbi szempontok szerint: https://www.nkik.hu/hu/szakkepzes/dualis-kepzohelyek-nyilvantartasa-17389


Szakképzési munkaszerződés a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

 

A szakképzési munkaszerződésben meg kell határozni

 1. a duális képzőhely nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének családi és utónevét,
 2. a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, oktatási azonosító számát, elérhetőségét,
 3. annak a szakképző intézménynek a nevét, székhelyét, elérhetőségét, OM azonosítóját, képviselőjének nevét, amellyel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulói jogviszonyban, illetve felnőttképzési jogviszonyban áll,
 4. a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatokat,
 5. a szakirányú oktatás időtartamát és helyét,
 6. a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személyt e rendelet alapján megillető munkabér összegét.

A szakképzési munkaszerződés tartalmazza a duális képzőhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – szakirányú oktatásról gondoskodik.

 

A szakképzési munkaszerződés tartalmazza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

 • a duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
 • a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg - az Mt. 46. és 47. §-ában foglaltak mellett - írásban tájékoztatja a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt

 • a munkabér és az egyéb juttatás kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek levonásáról,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára nyújtható egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit,
 • a szakirányú oktatásáért felelős személy családi és utónevéről és elérhetőségéről,
 • a duális képzőhely által igénybe vett közreműködő megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő szakirányú oktatási helyszínét vagy helyszíneit, képviselőjének családi és utónevét, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhely által igénybe vett közreműködőhöz történő kirendelésének időtartamát.

A szakképzési munkaszerződés kötésének feltételeiről kérje ingyenes tájékoztatásunkat tanácsadóinktól az alábbi elérhetőségeken:

Balog Violetta

duális képzési tanácsadó

Elérhetőség:

Telefon: 32/520-867, 70/3174563

e-mail: balogv@nkik.hu

 

Praznovszky Judit

duális képzési tanácsadó

Elérhetőség:

Telefon: 32/520-867, 70/3171592

e-mail: pjudit@nkik.hu