Üdvözöljük a

Tájékoztató a tanulók számára biztosítandó kedvezményes étkezésről

honlapján!

-

Tájékoztató a tanulók számára biztosítandó kedvezményes étkezésről

Szerző: Balog Violetta | 2019. január 9.

A 2019. január 1-jétől hatályos adójogszabályok értelmében az Erzsébet-utalványok kedvezményes adózása és egy időben annak forgalmazása is megszűnt.

Azok a képző cégek, amelyek előre gondolkodtak és amelyek esetében 2018. december 27-ig az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. bankszámláján a tervezett összeg jóváírásra került (továbbá az utalványokat ki is osztották a tanulóknak, vagy az adott összeggel a kártyájuk feltöltése még 2018-ban megtörtént) még élhetnek ezzel a lehetőséggel.

 

Az eddigi, a témában rendelkezés álló szakmai vélemények alapján a SZÉP kártya nem elfogadható megoldás, mivel azt a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. Kormányrendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (5) bekezdés d) pontja szerint csak munkáltató adhatja munkavállalónak. A jogszabályok fogalom-meghatározása alapján a képzőcég a tanuló vonatkozásában nem tekinthető munkáltatónak, a tanuló pedig ilyen értelemben nem munkavállaló.

A következő lehetőség adottak a tanulók kedvezményes étkeztetésének megoldására:


  o Személyijövedelemadó-mentes lehetőségek:

  • Meleg étkeztetés:
    • Saját helyszínen megoldva (pl. étterem, munkahelyi étkezde, büfé)
    • Külső szolgáltató igénybevételével, pl. ebédrendelés
  • Hideg étkeztetés:
    • Képzőhelyen működő szolgáltató által (pl. kereskedelem) biztosított hideg étkezés
    • Külső szolgáltató igénybevétele: élelmiszer vásárlása

 A gyakorlati képzőknek a fenti lehetőségek közül választva kell megtalálniuk a számukra és a tanulók számára is leginkább ideális megoldást. A viszonylag állandó helyszínen tevékenykedő képzőhelyre érdemes inkább meleg ételt rendelni. Ahol ez nem lehetséges, élelmiszer vásárlással célszerű az étkeztetést megoldani.

 

Megjegyzés: A 4/2002-es OM rendelet szerint meleg vagy hideg élelem formájában biztosítandó kedvezményes étkeztetésnek, mint előírásnak továbbra sem felel meg az, ha ezt a juttatást készpénzben biztosítja a gyakorlati képző. Ezért ez nem javasolt megoldás. Ha a gyakorlati képző a tanulónak a tanulószerződésben rögzített pénzbeli tanulói juttatáson felül nyújt készpénzt, az személyijövedelemadó-köteles juttatás, mert az az Szja. tv. szerint „egyéb nem önálló tevékenységből származó adó- és járulékköteles jövedelemnek” minősül, és a tanulónak személyijövedelemadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége keletkezik.