Üdvözöljük a

KIVA adóalany adókötelezettsége

honlapján!

-

KIVA adóalany adókötelezettsége

2021. szeptember 20.

A KIVA adóalany szakképzési hozzájárulás alóli mentesülését a KIVA tv. (2012. évi CXLVII. törvény) 21. § (2) bekezdésének c) pontja mondja ki.
A Módtv. hatályba lépésével lehetőség nyílik a KIVA adóalanyiságot választó duális képzőhelyeknek is az adó visszaigénylésére.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Pénzügyminisztérium egyeztetett szakmai álláspontja alapján:


„A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: KIVAtv.) 9. § (1) bekezdés d) pontja alapján a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók az adóalanyiság időszakában mentesülnek a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól. Tekintettel arra, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 107. § (4) bekezdése alapján az olyan duális képzőhely, aki alanya a szakképzési hozzájárulásnak, de szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség a 105. § (2) bekezdése vagy más törvény rendelkezése alapján nem terheli, az e § szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.”

 

A fenti állásfoglalás alapján a KIVA tv. hatálya alá tartozó kisadózó vállalkozások és kisadózók ‒ a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás tekintetében adómentességben részesülve ‒ az adóalanyiságuk időszakában az Szkt. szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesíthetik.