Üdvözöljük a

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 21/2013. (VI.18.) NGM rendelete a gyakorlati képzést végző szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

honlapján!

-

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 21/2013. (VI.18.) NGM rendelete a gyakorlati képzést végző szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

Szerző: Tőzsérné Fenyvesi Tímea | 2013. június 19.

 

A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott felnőttképzési szerződés és a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés - ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket - jogszabályban meghatározott költségeivel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig, feltéve, hogy a hozzájárulásra kötelezett havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét. (Az Szht.5.§ d, e, pontja szerint)

 

Saját munkavállaló részére szervezhető belső és külső képzés is.

Külső képzés esetén a hozzáhárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján képzésenkénti részletezettséggel kiállított számla képezi az elszámolás alapját.

 

Belső képzés esetén a belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik.

 

A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 12-ig kell teljesítenie a székhelye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére.