Üdvözöljük a

Szakképzési hozzájárulás csökkentése 2021-től

honlapján!

-

Szakképzési hozzájárulás csökkentése 2021-től

Szerző: Balog Violetta | 2020. szeptember 8.

2021. január 1-jétől változik a szakképzési hozzájárulás kötelezettség csökkentő tételinek összetétele.

Az alábbi adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötött. A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető.

  • A fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként,
  • Hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az egynapi mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összegével. Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány rendeletben határozza meg.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a 2021. évben a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése szerinti

  • önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
  • alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

A 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4/A. melléklete szerint kell figyelembe venni. A korábban alkalmazott kiegészítő csökkentő tételek (beruházási-, oktatói-, és tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel) 2021. évtől már nem alkalmazhatóak.