Üdvözöljük a

Tájékoztató a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzési normatíva elszámolhatóságának tilalmáról

honlapján!

-

Tájékoztató a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzési normatíva elszámolhatóságának tilalmáról

2014. december 5.

A gazdálkodók a hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos normatívát 2014. április 19-éig teljesített gyakorlati képzési napok arányában érvényesíthetik, ezt követő időszak tekintetében érvényesített kötelezettség csökkentő tételt önellenőrzés keretében bevallásaikban módosítaniuk kell.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) a kötelezettség teljesítésének egyik módjaként határozza meg a gyakorlati képzés szervezését, ezek sorában elismeri az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlatot, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. A gyakorlatigényes alapképzési szakok tekintetében eligazítást jelentettek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 2014. április 18-áig hatályos 1. számú és 2. számú mellékletei, amelyek meghatározták a gyakorlat igényes alapképzési szakokat. Az említett kormányrendelet 2014. április 19-től hatályba lépett módosítását követően azonban sem a rendelet szövege, sem a mellékletei nem tartalmazzák a gyakorlatigényes alapképzési szakok megjelölését, vagy azonosításuk lehetőségét.

 

A jelen jogszabályi környezetben nem azonosíthatók a gyakorlatigényes alapképzési szakok, és így a kormányrendelet változásának eredményeként – átmeneti szabályok, illetve a Nftv. 85. § (3) bekezdésében előírt megjelölés hiányában – a hallgatók gyakorlati képzésével összefüggésben 2014. április 19-től nem számolható el kötelezettségcsökkentő tétel.

 

A kialakított szakmai álláspont szerint a gazdálkodók a hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos normatívát 2014. április 19-éig, a kormányrendelet hatálybalépésének napjáig teljesített gyakorlati képzési napok arányában érvényesíthetik.

 

Azoknak a gazdálkodóknak, akik/amelyek a 2014. április 19. napját követő időszak tekintetében a hallgatók gyakorlati képzésével összefüggésben érvényesítettek kötelezettség csökkentő tételt, bevallásaikat önellenőrzés keretében módosítaniuk kell.

 

[NGM/21150/7/2014- NAV KH ÜTF: 3157428880]

 

Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Tajekoztato_a_gyakorl20141112.html