Üdvözöljük a

Tájékoztató a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről

honlapján!

-

Tájékoztató a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről

Szerző: Balog Violetta | 2020. május 7.

A megjelent JEF-36644/2020-ITM egyedi miniszeri határozat alapján a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben a komplex szakmai vizsgák megszervezésére és lebonyolítására az alábbiakban ismertetett eljárásrend alkalmazandó.

I. A tanulókra vonatkozóan:

 

A tanuló vizsgára bocsáthatóságának feltétele:

 

A vizsgán megszerezhető szakképesítés utolsó évfolyamára meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-ának a teljesítése.

 

Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

 

A 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában megszervezett vizsga utolsó napjáig a tanulószerződés hatályban van.

 

A tanulószerződés fennállása alatt a gyakorlati képzést szervező szervezet fizeti a tanulói juttatást. Ha az iskola végzi a gyakorlati képzés pótlását (és a gyak. képző fizeti a tanulói juttatást) a gyakorlati képző ez esetben is lehívhatja a normatívát, csak: ez esetben az iskola, mint teljesítési segéd vesz részt a képzésben és a gyakorlati képző (hozzájárulási kedvezménye terhére) megfizeti az iskolának a pótlást, olyan összegben, amennyiben megállapodnak.

 

Az MKIK véleménye szerint ebben az esetben használható a teljesítési megbízotti megállapodás nyomtatványa.

 

Annak a tanulónak, aki nem teljesítette a gyakorlati követelmények 60%-át a május-júniusi vizsgaidőszakra a 2020. augusztus 24. és október 2. közötti időszakban annyi gyakorlatot kell teljesítenie, amennyivel fő szabály szerint a tanéve lezárható, és vizsgára bocsátható. Tehát, ha pl. csak 40%-át teljesítette a gyakorlatának, akkor az augusztus-október közötti pótlási időszakban csak 20%-ot kell teljesíteni. Így összesen rendelkezni fog a 60%-kal, ami a vizsgára bocsáthatóság feltétele.
Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.

 

Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.

 

Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
Attól függetlenül, hogy mennyi idő telik el az utolsó tanításai nap és a vizsga utolsó napja között, a hatályos tanulószerződés a jogalap a normatíva lehívására és a pénzbeli juttatás kifizetésének kötelezettségére. Kiemelten fontos, hogy ha megszűnik a tanulói jogviszony, annak következménye, hogy az addig hatályos tanulószerződés is megszűnik. A korábbi évek tapasztalata szerint az iskolák a szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától hamarabb megszüntették a tanulói jogviszonyt, mint a vizsga utolsó napja, ezért a képzőhelyek kijelentették a tanulókat és megszüntették a tanulószerződést. Ez jellemzően a tanév követelményeit nem teljesítő tanulók és a május-júniusi vizsgán megbukott tanulók esetében fordult elő.

 

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (például a nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint vezetői engedély) bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki kell állítani.

 

II. A vizsga megszervezésére vonatkozóan

 

A képző-és iparművészet, előadóművészet, hang-, film-, színháztechnika, közművelődés, pedagógia ágazat esetén vizsga megszervezésére nem kerül sor, a szakmai bizonyítványt a vizsgát megelőző két tanév szakmai tárgyainak átlageredményei alapján kell kiállítani.

 

A tanulószerződés a bizonyítvány kiállításának napján szűnik meg, ami legkésőbb június 15.

 

Külön kell kezelni a tanulószerződést és a tanulói jogviszonyt. A miniszteri határozat 27. pontja alapján a tanulói jogviszony tovább is fennállhat, mint a tanulószerződés hatályossága. És míg a tanulói jogviszony megszűnése megszünteti a tanulószerződést, addig a tanulószerződés megszűnése nem eredményezi automatikusan a tanulói jogviszony megszűnését.

 

III. A vizsga lebonyolítására vonatkozóan

 

A vizsgabizottság a vizsgaelnökből és egy tagból áll.

 

A kéttagú vizsgabizottság esetén egyidőben nem lehet több helyszínen a vizsga. Arra is van lehetőség, hogy egy adott csoport gyakorlati vizsgáját ne egy napra, hanem kisebb létszámokkal több napra elosztva oldják meg.