Üdvözöljük a

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodással

honlapján!

-

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodással

Az együttműködési megállapodás a szakképző iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet között jön létre. A szervezet lehet szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, költségvetési szervként működő intézmény, vagy alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és a fenntartásukban működő intézmény.

 

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlatra kötelezően kifizetendő tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér 15 %-ának 1,3 szorosánál. A minimálbér 161.000 Ft-ra történő emelése miatt a pénzbeli juttatás összege 2020. évben 31.395 Ft/hó.

 

A pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár, heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része, 7.849 Ft/hét.

 

Az iskolai rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzésszervezése esetén a gyakorlati képzéssel teljesíthető a szakképzési hozzájárulás. A csökkentő tételnél figyelembe vehető alapnormatíva összegét minden évben a költségvetésről szóló törvény állapítja meg, 2020. évben ez az összeg 480 000 forint/fő/év. Az elszámolásnál figyelembe vehető normatíva összege egy napra kerül meghatározásra az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával, amely 480.000/130 = 3.692 Ft/tanuló/nap.

Előleg havonta tanulónként: gyakorlati napok száma × 3.692 Ft/tanuló/nap

Éves csökkentő tétel tanulónként: tárgyévi gyakorlati napok száma × 3.692/tanuló/nap