Üdvözöljük a

Kamarai hálózat véleménye a „Gazdaságvédelmi akcióterv”-ről

honlapján!

-

Kamarai hálózat véleménye a „Gazdaságvédelmi akcióterv”-ről

2020. április 15.

A teljes kamarai hálózat közösen véleményezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozásában elkészített Gazdaságvédelmi Akciótervet, amelyről egy 18 oldalas szakmai vélemény született, számos kiegészítéssel, további javaslattal ellátva.

 

Jelen Közleményben a számos javaslat közül csupán néhányat emelünk ki, tekintettel arra, hogy valamennyi terület még további, részletes egyeztetést igényel.

A kamarai rendszer általános megállapításai:

 1. Valamennyi intézkedés mihamarabbi bevezetése szükséges. Gondoskodni kell a jogi szabályozás folyamatos, valós élethez történő igazításáról.
 2. Az állami intézkedések akkor érik el társadalmilag és gazdaságilag is a céljukat, ha nem egy-egy ágazatot/szektort/csoportot kiemelve, azokra vonatkozóan tartalmaznak pozitív lépéseket, hanem összességében, minden nehéz helyzetbe került vállalkozás és család számára nyújtanak támogatást: tehát a korlátozás alá került szektorok teljeskörű támogatása szükséges. Akiket kényszerű bezárásra ítéltek és/vagy a gazdasági és üzleti folyamatok összefüggése okán kényszerültek bezárásra, azok támogatása teljeskörűen, cégmérettől – vállalkozási formától – alágazattól függetlenül támogatni szükséges, gyors és konkrét pénzügyi forrásokkal.
 3. A vállalkozások méretére és ágazatokra önálló mátrix rendszerű támogatási programot kell megalkotni, nem szabad összemosni különböző súlyú és méretű ágazatokat, mikro- és multinacionális cégeket.
 4. A családi vállalkozások és mikro és KKV-k támogatása kiemelt jelentőséggel bír. 

 

 Javaslatok:

 • Álláskeresési portál kialakítása, állami irányítással, kamarai részvétellel.
 • A Munkahelyvédelmi Bértámogatás rendszerének kiegészítése, nagyságrendjének növelése, úgy, hogy minden rászoruló vállalkozás – a teljes leállásra, bezárásra kényszerülők is – támogatása megvalósuljon, lehetőség szerint minél hamarabb (a vállalkozásoknak azonnali támogatásra van szükségük), a támogatás mértékének differenciálása mellett.
 • Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az árbevétel visszaesés meghaladja az 50%-ot kiemelten fontos az állami szerepvállalás, a támogatás biztosítása.
 • A KFI foglalkoztatott esetén egy TEÁOR kör megalkotása javasolt, valamint a mérnöki foglalkozás mellett kiterjeszteni javasoljuk a kedvezményt minden felsőfokú természettudományi, gazdasági, mérnöki, orvosi egyetemi végzettséggel rendelkező és KFI területen/munkakörben dolgozó munkavállalóra. 
 • Az adó- és járulékfizetési kötelezettség rugalmas átütemezése.
 • A 47/2020 (III.18.), a 61/2020 (III.23.), valamint a 68/2020 (III.26.) kormányrendeletekben nevesített egyes szakmák, TEAOR számmal azonosított tevékenységek számára kihirdetett kedvezmények kiterjesztése.
 • A tanuló foglalkoztatása során felmerülő juttatások finanszírozásának újragondolása.
 • A munkanélküli ellátás (álláskeresési járadék) folyósítási idejének felülvizsgálata.
 • A szabad felhasználású diákhitel konstrukció kiterjesztése a középfokú szakképzésben résztvevőkre is.
 • Az új vállalkozás indításának támogatása.
 • Az OKJ-s képzések felülvizsgálata, annak a járvány okozta gazdasági szükségletekhez való igazítása.
 • A szakmunkásképző intézetek fejlesztése.
 • A munkahelyteremtésben jelenjen meg a közmunkaprogram, és történjen meg annak országos keretszámának és forrásszükségletének felülvizsgálata.
 • További infrastrukturális fejlesztések elindítása.
 • Robotizálás támogatása minden iparágban.
 • Új hazai és uniós pályázati kiírások szükségessége.
 • Kedvezményes és egyszerű IT eszközbeszerzési támogatás, pályázat kiírása.
 • Beruházások támogatása.
 • Új termékek fejlesztésének támogatása.
 • Az állami támogatások szükségességét minden gazdasági ágazatra vonatkozóan meg kell vizsgálni.
 • Decentralizált iparfejlesztési programok elindítása.
 • SZÉP kártya konstrukció felülvizsgálata, a jelenlegi válsághoz való hangolása.
 • Azon vállalkozások kiemelt támogatása, amelyek a magyar egészségipar innovációján alapuló külföldi rendszereket valósítanak meg.
 • Ipari beruházás és lakásépítés ösztönzése.
 • HIPA és építményadó rendszerének újragondolása.
 • Kedvezményes hitelekkel javasoljuk támogatni a magyar építőipar export piacikon történő megjelenését.
 • A határmenti hazai megyék határmenti és határon átnyúló közlekedési lehetőségeinek bővítése.
 • A vasúthálózat fejlesztése áruforgalmi célra, a mellékvonalak, iparvágányok kiépítésével.
 • A támogatott hitelek felhasználási körét ki kell szélesíteni.
 • A kedvezményes hitel és tőkeforrás körében kiemelten kellene kezelni a mikro- és kisvállalkozásokat.
 • Széchenyi kártya program továbbfejlesztése: Krízis Kártya és Innovációs Kártya.
 • A meglévő/beadott/elnyert pályázatok támogatási és előleg összegeit sürgősséggel gyorsítva ki kell fizetni a vállalkozásoknak.
 • A hitel- és tőkeprogramokhoz javasolható az állami garancia biztosítása, mint megfelelő biztosíték, mivel a cégek saját vagyona általában már jelzáloggal terhelt, javasolható a garancia díjának minimalizálása vagy elengedése, mivel ezek is jelentős összegek jelenleg.
 • A tőkeprogram célkitűzései között kiemelten szerepeljen a KKV szektor hitelképességének biztosítása.
 • A faktoring szolgáltatások állami támogatása.
 • Javasoljuk, hogy a betegszabadság idejére 100%-os táppénz legyen biztosítva úgy, hogy a különbözetet a TB fedezze.
 • Javasoljuk a 13. havi nyugdíjak még ez évben megkezdődő és 2021-ben lezáruló visszavezetését, mivel ez a két év lesz a legnehezebben túlélhető a nyugdíjasok számára.
 • A bölcsődei ellátás támogatását javasoljuk kiterjeszteni az óvodákra is.