Üdvözöljük a

Békéltető Testület

honlapján!

-

Békéltető Testület

2005. január 28.

A Békéltető Testület felépítése elérhetősége

 

 

Heves és Nógrád vármegye a miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület illetékessége alá fog tartozni.

 

E szerint, 2024. január 1. napjától a békéltető testületi ügyintézés Heves és Nógrád vármegyét illetően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában (3530 Miskolc, Szentpáli. 1.) történik.

 

Egerben, a Faiskola u. 15. szám alatti és Salgótarjánban, a Mártírok útja 4. szám alatti irodahelyiségekben 2024. január 1. napjától ügyfélfogadás nem történik. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

 

Székhely:             3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím:             3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám:       (46) 501-090/105. mellék (új ügyek)

                            (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail:                bekeltetes@bokik.hu

 

Az ügyfelek a békéltető eljárásról tájékoztatást a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon találnak.

 

 

 

 

A 2024. január 1. napjától életbe lépő változásokról az alábbiakban olvashat bővebb tájékoztatást:

 

Tájékoztató a békéltető testületek 2024. január 1. napjától érvényesülő,

új eljárási szabályairól

 

 

Az elérhetőbb fogyasztóvédelemről szóló 2023. évi XX. tv. számos újítást vezet be 2024. január 1. napjától a fogyasztóvédelem rendszerében. Ennek keretében több ponton módosul a békéltető testületek működésére vonatkozó jogszabály, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ha ez nem vezet eredményre, akkor az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors és költségkímélő érvényesítése érdekében.

 

Fogyasztónak minősülnek és békéltető testületi eljárást kezdeményezhetnek a természetes személyek, valamint az egyesületek, az alapítványok, az egyházi jogi személyek, a társasházak és a lakásszövetkezetek. Az új szabályok szerint, a békéltető testülethez forduló személyek közül jövő év elejétől kikerülnek a kis- és középvállalkozások, vagyis 2024. január 1. napjától ezen szervezetek nem kezdeményezhetnek békéltető testületi eljárást.

 

2023. december 31-ig vármegyénként működtek a békéltető testületek, jövő évtől regionális illetékesség lép életbe. Észak-Magyarországon miskolci székhellyel működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület. A testület illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyére, Heves Vármegyére és Nógrád Vármegyére terjed ki.

 

Ez azt jelenti, hogy ezekben a megyékben élő fogyasztók 2024. január 1. napját követően a Miskolcon működő békéltető testületet kereshetik meg panaszaikkal.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

 

Székhely:              3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím:             3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám:       (46) 501-090/105. mellék (új ügyek) 

                            (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail:                 bekeltetes@bokik.hu

 

Az ügyfelek a békéltető eljárásról tájékoztatást a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon találnak.

 

Az új kérelem nyomtatvány 2024. január 1-től a www.bokik.hu weblapon a békéltetés menüpont alatt, vagy a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon érhető el.

 

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján, online formában tartja meg. Ha azonban a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart. A fogyasztó a kérelmében megjelölheti, hogy a régióban melyik megyei jogú városban kívánja a meghallgatását.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A vállalkozás válasziratát köteles megküldeni a békéltető testület részére. A vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

 

Rendkívül jelentős változás, hogy ha a felek nem tudnak megegyezni az adott ügyben, a békéltető testület akkor is kötelező döntést hozhat, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott, és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg a kétszázezer forintot.

 

 

Csatolt állományok: