Üdvözöljük a

ATA Carnet igazolvány

honlapján!

-

ATA Carnet igazolvány

Szerző: Sréter István | 2023. január 23.

 

 

Az ATA igazolvány egy olyan, már több mint 50 éve sikeresen használt nemzetközi vámokmány, amely jelentősen leegyszerűsíti az áruk harmadik országba történő ideiglenes bevitelét.

 

ATA igazolvány film

Milyen előnyei vannak az ATA igazolvány használatának?

 

Amikor a termékeinket egy külföldi kiállításon, vásáron szeretnénk bemutatni, vagy a saját munkaeszközeinkre külföldön is szükségünk van, és ezért ezeket a termékeket, munkaeszközöket egy bizonyos időtartamra be szeretnénk vinni a külföldi országba, a be- és kivitel problémamentes lebonyolítása érdekében a külföldi vámhatóságtól ideiglenes beviteli vámeljárást kérelmezünk.

Az ATA igazolvány lehetővé teszi, hogy Ön az érvényességi időn belül akár több alkalommal is beszállítsa a termékét egy vagy több, az igazolványt elfogadó külföldi országba anélkül, hogy a normál ideiglenes beviteli eljárásban általában szokásos vámbiztosítékot a külföldi vámhatóság számára a határátlépéskor megfizetné. Az ATA igazolvánnyal szállított áruk esetleges beviteli vámjának, adójának a megfizetését ugyanis, egy nemzetközi garancialáncot alkotva, az igazolványt kibocsátó kereskedelmi és iparkamarák garantálják az elfogadó országok vámhatóságai részére.

 

 • Az ATA igazolvány kiváltásával az Ön költségei előre kalkulálhatók, hiszen a kamarai költségeken felül, az igazolvány szabályos használata esetén, további összegekkel (pl. beviteli vám, adó, egyéb illeték) már nem szükséges számolnia az igazolványt elfogadó beviteli vagy tranzitországokban.
 • Az ATA igazolvány gördülékennyé teszi a határátlépést, hiszen Önnek az utazása során ugyanazt a már előre kitöltött vámokmányt kell benyújtania minden elfogadó országban, minden vámkezelésnél.
 • Az ATA igazolvány kiváltása rövid időt vesz igénybe, és a színes lapoknak köszönhetően a használata egyszerű, könnyen követhető.
 • Az ATA igazolványt magánszemélyek és vállalkozások egyaránt használhatják.
 • Az ATA igazolvány árujegyzékében felsorolt árukra az érvényességi időn belül akár több alkalommal és részszállítmányonként is kezdeményezhető ideiglenes beviteli, kiviteli vagy árutovábbítási vámeljárás.

 

Az ATA igazolvánnyal szállítható áruk felhasználásuk szerint:

 • kiállításra, vásárra, bemutatóra,
 • munkavégzésre,
 • versenyre, színházi előadásra, koncertre
 • stb.

A felhasználási lehetőségek az ATA Egyezményben részt vevő országok szerint változnak, azonban minden esetben érvényes, hogy kizárólag olyan áruk szállíthatók ATA igazolvánnyal, amelyek változatban állapotban térnek vissza a kiindulási országba.

Hol használható az ATA igazolvány?

Az ATA Egyezménynek jelenleg több mint 80 ország a tagja, létszámuk folyamatosan bővül.
Brazíliába, Oroszországban és Ukrajnába átmenetileg nem szállíthatók áruk ATA igazolvánnyal.

Az Európai Unió területén belül nincs szükség az igazolvány használatára.

 

Az igénylés folyamata:

1. Az ügyfél érdeklődésére a kamara elküldi a kitöltendő dokumentumokat (alapadatok sablon, árulista minta, stb.), amelyeket az ügyfél visszaküld e-mailben. Az ATA-szerződést (2 példány) és az ATA-szerződés mellékletét képező banki felhatalmazólevelet (3 példány) az ügyfél kitölti, utóbbit a banknál ellenjegyezteti.

2. A beérkezett adatok alapján a kamara előkészíti az ATA igazolványt az ATA Gateway programmal.

3. A nyomtatásra kész okmányt a kamara megküldi az ügyfélnek ellenőrzésre, aki írásos visszajelzést ad annak megfelelőségéről.
Az igazolvány kiadása után új lapokkal az okmány már nem egészíthető ki!

4. Az aláírásra jogosult ügyfél, vagy meghatalmazottja (meghatalmazás birtokában) megjelenik a kamarában az okmány személyes átvételére (Bélyegző szükséges, amennyiben rendelkezésre áll!). Az ügyfél átadja az eredeti ATA-szerződéseket (2 példány) és az eredeti banki felhatalmazóleveleket (2 példány).

5. Az ATA igazolvány átadását követően történik a számla kiállítása.

6. Az ügyintézés befejeztével az ügyfélnél maradó dokumentumok: ATA igazolvány, ATA-szerződés (1 példány), banki felhatalmazólevél (1 példány).

7. Az ügyfél döntésétől függően a helyi vámhivatalnál "elindítható" az okmány, azaz a vámhivatal megteszi az ún. elővámkezelést (gördülékenyebbé teheti a kiléptetést az EU-ból). Amennyiben ez nem történik meg, akkor az EU-ból való kilépésnél történik meg az okmány első kezelése.


Az okmány használatakor szükséges dokumentumok:

 • ATA igazolvány
 • vámkezeltetéshez szükséges meghatalmazás (amennyiben képviselő kezelteti az okmányt)

Minden szükséges dokumentum az oldal alján letölthető.
FONTOS! A nyomtatványokon semmilyen változtatás nem végezhető (formátum, formázás stb.)!!!


Ügyintézés időtartama: amennyiben minden dokumentum rendelkezésre áll, 1-2 munkanap.

 

Mennyi ideig érvényes az ATA igazolvány?

Az ATA igazolvány a kibocsátástól számított 1 évig érvényes.

Számos tagország elfogadja az úgynevezett csatlakozó igazolványt (Anschluss-Carnet, Replacement carnet), amely akár további 1 évvel meghosszabbíthatja az eredeti igazolvány érvényességét.

 

Mennyibe kerül?

Az ATA igazolvány hitelesítésének a díját a kivitelre szánt áru értéke alapján kalkuláljuk.

A kiváltáskor, a nem rendeltetésszerű használat esetére, egyszeri óvadék letétele szükséges, amely összeget a kamara az igazolvánnyal történt elszámolást követően felszabadít.

A hitelesítési díjakat és az óvadék mértékét az MKIK Okmányhitelesítési Szabályzatának 1. sz. melléklete tartalmazza. (mellékelve)
Vállalkozás esetén: a kedvezményes díjtételek a kamarai önkéntes tagsággal rendelkező vállalkozások számára érhetők el.
A kötelező, éves kamarai hozzájárulás nem keverendő össze az önkéntes kamarai tagsággal.

 Az ATA igazolvány kitöltéséről

 

Az ATA igazolvány a zöld borítóból, színes (sárga, fehér és kék) betétlapokból és ellenőrzőszelvényekből áll.

Az egyes lapokat, az ATA igazolvány kérelmezője által megadott adatok alapján a kibocsátó kamara tölti ki, az alábbiak szerint:

A) rovat: az ATA tulajdonosa (név, székhely/lakhely, adószám, VPID szám)

B) rovat: az árut vám elé állító személy adatai, vagy, amennyiben még nem ismert ez a személy, az any authorized representative kifejezés. Figyelem! Ha az ATA tulajdonos és a képviselő nem ugyanaz a személy, a vámkezelésnél a képviselethez érvényes meghatalmazás szükséges!

C) rovat: a felhasználás célja, pl.:
kiállítás, vásár, bemutató / exhibitions, fairs, meetings
szakmai felszerelés / professional equipment
áruminta / commercial sample

A lapok hátoldalán található Általános jegyzék kitöltéséhez az ATA tulajdonosa előzetesen megküldi a kibocsátó kamara részére a szállítandó áruk listáját, a kibocsátó kamara által megadott formátumban. 

A kamarai hitelesítés előtt a kitöltött igazolvány adatait az ATA igazolványt kérelmezőnek is le kell ellenőriznie, valamint a jóváhagyott, színes lapokra kinyomtatott igazolványt az ATA tulajdonosának a J) rovatban cégszerűen alá kell írnia.

 

A hitelesítés után az adatok már nem módosíthatók.

 

A vámkezelés előtt az egyes színes betétlapokon az alábbi, a határátlépéskor aktuális adatokat szükséges még megadni:

D) rovat: szállítás módja, szállítóeszköz azonosítója

E) rovat: csomagolás módja, csomagok száma

F) rovat: a nyilatkozattevő neve, a ténylegesen szállítandó áruk Általános jegyzékben megadott tételszáma (Általános jegyzék, 1. oszlop)

Jobb alsó sarokban: az adatokról nyilatkozó személy neve, aláírása, a nyilatkozat dátuma

Figyelem! Amennyiben az igazolványra felvitt adatok nem olvashatóak, nem egyértelműek, nem értelmezhetőek, a vámhatóság megtagadhatja az igazolvány elfogadását.

A hitelesítést követően a beírt adatok már nem módosíthatók!

A betétlapok H) rovatát és az ellenőrzőszelvényeket a vámkezelést végző hatóság tölti ki.

 

Hogyan kell használni az ATA igazolványt?

 

Kilépés az Európai Unió vámterületéről a zöld fedőlap, a sárga exportlap és a sárga export ellenőrzőszelvény segítségével:

 

1. lépés: az indító vámhivatal (belföldi vámhivatal!) érvényesíti az ATA igazolványt a zöld fedőlap H) rovatának a kitöltésével, esetleg az Általános jegyzék leigazolásával.

2. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője a kiviteli vámkezelés előtt kitölti a sárga exportlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes kiviteli nyilatkozatot.

3. lépés: a kiléptető vámhivatal a sárga exportlap H) rovatában és a sárga export ellenőrzőszelvényen feljegyzi a kilépés adatait, a kilépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a sárga export lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek csak, amelyek kiszállításra kerülnek!

 

Belépés a harmadik országba a fehér importlap és a fehér import ellenőrzőszelvény segítségével:

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér importlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes behozatali nyilatkozatot.

2. lépés: a beléptető vámhivatal a fehér importlap H) rovatában és a fehér import ellenőrzőszelvényen feljegyzi az ideiglenes behozatal adatait, a belépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy az import lapokon valóban csak azok a tételszámok szerepelnek, amelyek bevitelre kerülnek!

 

Újra-kilépés a harmadik országból a fehér újra-kiviteli lap és a fehér újra-kiviteli ellenőrzőszelvény segítségével

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér újra-kiviteli lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-kiviteli nyilatkozatot

2. lépés: a kiléptető vámhivatal a fehér újra-kiviteli lap H) rovatában és a fehér újra-kiviteli ellenőrzőszelvényen feljegyzi az újra-kivitel adatait, a kilépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek kivitelre kerülnek!
 

Figyelem! Az ATA igazolvánnyal beléptetett, de időközben a beviteli országban szabadforgalomba került áruk vámjának, adójának, stb. a megfizetéséről mindig szükséges vámigazolás, amely igazolást az igazolványt kibocsátó kamarának az elszámoláskor az igazolvánnyal együtt át kell adni. Az igazolásban utalni kell az érintett ATA igazolvány számára is!

 

Visszaérkezés az Európai Unió vámterületére a sárga újra-behozatali lap és a sárga újra-behozatali ellenőrzőszelvény segítségével:

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a sárga újra-behozatali lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-behozatali nyilatkozatot.

2. lépés: a beléptető vámhivatal a sárga újra-behozatali lap H) rovatában és a sárga újra-behozatali ellenőrzőszelvényen feljegyzi a belépés adatait, a belépő áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a sárga lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek visszaszállításra kerültek!

 

Áthaladás egy tranzitországon a kék tranzitlap és a kék tranzit ellenőrzőszelvény segítségével:

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője a vámkezelés előtt kitölti a kék tranzit lap D)-F) rovatát és aláírja az árutovábbítási nyilatkozatot.

2. lépés: a beléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrzőszelvényen feljegyzi az árutovábbítás adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítanak az országon/vámterületen!

3. lépés: a címzett vámhivatalhoz történő megérkezéskor, illetve a tranzitországból történő kilépés előtt a kiléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrző szelvényen feljegyzi az árutovábbítás adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítottak az adott országon!

 

A vámkezeléskor a vámhatóság az egyes betétlapokat kiveszi az igazolványból, azonban az ellenőrzőszelvények mindig az igazolványban maradnak!

Kérjük, hogy mindig győződjön meg róla, hogy a vámhatóság képviselője a határátlépést az igazolvány ellenőrző szelvényén megfelelően bejegyezte! A vámbejegyzések azért jelentősek, mert ezekkel igazolható, hogy az ATA igazolvánnyal szállított áruk részben vagy egészben az adott országba be- vagy onnan kiszállításra kerültek.

Az áru visszaérkezését követően Önnek már nincs más teendője, mint a szabályosan vámkezeltetett igazolványt, az ATA szerződéssel összhangban, visszavinni a kibocsátó kamarába és elszámolni az igazolvánnyal.

 

Elszámolás az ATA igazolvánnyal

 

Az áru visszaszállítását követően, az elszámoláshoz az ATA igazolványt, annak minden felhasznált vagy fel nem használt lapját, az ATA szerződésnek megfelelően, vissza kell vinni a kibocsátó kamarába.

Figyelem! Az ATA igazolvány nem rendeltetésszerű használata (pl. vámhatósági bejegyzés elmulasztása, határidőn túli visszaszállítás) esetén a külföldi vámhatóság keresési eljárást (reklamációt) indít, amely során a garanciavállaló kamarát felszólítja az ATA igazolvány fedezetével szállított áruk újra-kivitelének igazolására. Ha az újra-kivitelt az ATA igazolvány tulajdonosa nem tudja megfelelően igazolni, a külföldi vámhatóság beviteli vámot és adót, vagy egyéb utólagos eljárási díjat is kiszabhat az árukra.

Az ATA igazolvány elvesztése, eltűnése nem mentesíti az ATA igazolvány tulajdonosát az elszámolási kötelezettség alól.

 

További tanácsaink az ATA igazolvány használatához:

 

- Az ATA igazolvány szabályszerű használatáért, a határátlépési bejegyzésekért, az ATA igazolvány épségéért minden esetben az ATA tulajdonosa felel. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy az igazolványt csak megbízható képviselőnek, meghatalmazottnak adja át!

- Repülővel történő utazásakor, kérjük, mindig szánjon elég időt az igazolványok vámkezeltetésére, és számoljon a repülőtéri vámhivatalok ATA eljárásra fordított, esetlegesen korlátozott nyitvatartási idejével!

- A beléptető vámhivatal az ATA érvényességi idején belül jogosult megszabni azt a határidőt, ameddig az árunak el kell hagynia a beviteli országot. A tartózkodási idő így történő lerövidítésekor ezt a rövidebb újra-kiviteli határidőt kell betartani, ezért, ha a módosított határidőt túlságosan rövidnek tartja, a későbbi reklamációt elkerülendő, már a vámkezelés során jelezze ezt a vámhatóság felé!

 Ügyfélfogadás:

A személyes ügyintézéshez előzetes telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés szükséges Kapcsolat: Nyerges Andrea, 30/598-1259, mkikmszt@nkik.hu

 

 

Dokumentumok: