Üdvözöljük a

Kötelező kamarai regisztráció

honlapján!

-

Kötelező kamarai regisztráció

2011. december 22.

Tájékoztató

a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról

és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről


Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

 

-  2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

  • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

  • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

-  a törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

 

-  lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

A bejelentés módja

 

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója várhatóan 2012. január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

A területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálati irodái elérhetőségéről és nyitva tartásáról a kamarai honlapokon tájékozódhat.

 

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4., tel.: 32/520-860, fax: 32/520-862, honlap: www.nkik.hu

 

Ügyfélfogadás

Hétfő

-

Kedd

8.00-12.00

Szerda

13.00-16.00

Csütörtök

13.00-16.00

Péntek

8.00-12.00

Szombat

zárva

Vasárnap

zárva

 

 

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített 10103726-01000500-01003004 sz. bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.

 

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

 

Amennyiben további kérdése van, hívjon (32/520-860), vagy írjon (nkik@nkik.hu) nekünk!

 

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

 


 

A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes regisztráció.

Ennek főbb lépései:

1)     A program elindításához erre a szövegre kell kattintani

2)     A kötelezően kitöltendő adatok beírása

3)     Az önkéntesen megadható adatok esetleges kitöltése

4)    Az utolsó oldalon a „A beküldendő regisztrációs lap letöltése” –re kattintva a kitöltött adatlap letöltése (PDF formátum)

5)     Nyomtatás a megjelenő PDF-ből a saját számítógépén

6)     Cégszerű aláírás

7)   A nyomtatvány beküldése az adatlapon megjelenő kamarának a következő módok egyikén:

  a)     postai úton

 

b)     az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként

  c)     telefax készüléken

8)   El kell utalnia az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást az adatlapon megjelenő számlaszámra

 

Az utalás közleményébe be kell írnia az adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

 

Kérjük, hogy valós adatokkal töltse ki az elérhetőségi adatok, illetve a kapcsolattartó E-mail címét, mert ezen értesítjük önt az eredményről, illetve a későbbi online adatmódosításhoz is ezek az adatok szükségesek.

 

Néhány jó tanács a program használatához:

 

A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.

Az ablakok előtt levő kék „i” betű főlé húzva az egeret az adott adat kitöltésével kapcsolatos információkat tudhatjuk meg.

Amennyiben valamilyen okból nem sikerül az on-line regisztráció, akkor töltse le a kinyomtatható és kézzel kitölthető űrlapunkat: